Stawka podatku od dywidend z zagranicznych akcji – jak ją obliczyć?

Stawka podatku od dywidend z zagranicznych akcji – jak ją obliczyć?

Stawki podatku od dywidend z zagranicznych akcji

W Polsce obowiązują stawki podatku od dywidend z zagranicznych akcji, które zależą m.in. od kraju, z którego pochodzi dywidenda oraz od umowy podatkowej z tym krajem. Warto zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii, które pozwolą nam obliczyć stawkę podatku od dywidend.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Jednym z ważniejszych czynników mających wpływ na stawkę podatku od dywidend z zagranicznych akcji jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jest to międzynarodowa umowa, której celem jest zapobieganie sytuacjom, w których dochód podlegałby podwójnemu opodatkowaniu w dwóch różnych krajach.

Kraj pochodzenia dywidendy

Stawka podatku od dywidend z zagranicznych akcji zależy również od kraju, z którego pochodzi dywidenda. W przypadku krajów należących do Unii Europejskiej, stawki podatku od dywidend są znacznie niższe niż w przypadku krajów spoza UE. Takie kraje jak Stany Zjednoczone, Szwajcaria czy Japonia posiadają wyższe stawki podatku od dywidend.

Obliczanie stawki podatku od dywidend

Stawka podatku od dywidend z zagranicznych akcji obliczana jest na podstawie stawki podatku dochodowego, która obowiązuje w kraju, w którym osoba fizyczna osiągnęła dochód z tytułu dywidendy. W przypadku istnienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, stawka podatku może zostać zmniejszona zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Stawka podatku od dywidend z zagranicznych akcji może zmieniać się wraz z wprowadzeniem nowych przepisów podatkowych oraz zmianami w umowach podatkowych. Warto zatem śledzić na bieżąco zmiany prawne dotyczące opodatkowania dywidend z zagranicznych akcji.