Srednia kroczaca – co to jest i jak ja obliczyc?

Srednia kroczaca – co to jest i jak ja obliczyc?

Czym jest średnia krocząca?

Średnia krocząca to narzędzie powszechnie używane w analizie finansowej, które pozwala zobaczyć ogólną tendencję w danej serii liczb lub cen. Innymi słowy, średnia krocząca obliczana jest przez średnią wartość punktów danych w wyznaczonym zakresie czasowym, a następnie umieszczenie jej w wykresie.

Jak obliczyć średnią kroczącą?

Obliczenie średniej kroczącej jest dość proste. Wymaga ono jedynie ustalenia dwóch wartości: wartości średniej oraz liczby dni. Na przykład, aby obliczyć średnią kroczącą dla 20 dni, należy zsumować ceny wszystkich akcji przez ostatnie 20 dni i podzielić przez 20.

Rodzaje średnich kroczących

Istnieją trzy główne typy średnich kroczących: prosta, wykładnicza i ważona. Najprostszą metodą jest średnia krocząca prosta, która polega na dodaniu ostatnich N punktów danych i podzieleniu sumy przez N. Średnia krocząca ważona bierze pod uwagę wagi dla każdej ceny, a wykładnicza średnia krocząca przypisuje wyższą wagę dla bardziej aktualnych danych.

Zastosowanie średnich kroczących

Średnie kroczące są skutecznym narzędziem w analizie rynków finansowych. Głównym zastosowaniem jest prognozowanie dalszych ruchów cen akcji i innych rynków finansowych. Oprócz tego, stosowanie średnich kroczących może pomóc w zidentyfikowaniu punktu akceptowania ryzyka dla inwestorów, co umożliwi im podejmowanie decyzji inwestycyjnych opartych na danych w czasie rzeczywistym.

Wniosek

Średnie kroczące to narzędzie ważne w analizie rynków finansowych i wspierają wiele strategii inwestycyjnych. Ich zastosowanie może pomóc inwestorom w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, w tym w podejmowaniu decyzji dotyczących późniejszych ruchów na rynkach finansowych.