Stowarzyszenie PORANEK

Stowarzyszenie PORANEK organizuje ”Mobile Arts”, serię wydarzeń artystycznych odbywających się w różnych częściach miasta, aby uczynić sztukę bardziej dostępną dla szerokiej publiczności. Projekt ten przynosi występy teatralne, pokazy filmowe, koncerty i instalacje artystyczne do parków, placów i innych przestrzeni publicznych, zachęcając mieszkańców do bezpośredniego doświadczania i uczestnictwa w kulturalnym życiu miasta.

Oferowane usługi/produkty:
– Stowarzyszenie Poranek