Jak inwestować w IKE/IKZE, aby uniknąć konieczności płacenia ZUS – korzystny kalkulator

Jak inwestować w IKE/IKZE, aby uniknąć konieczności płacenia ZUS – korzystny kalkulator


Jak inwestować w IKE/IKZE, aby uniknąć konieczności płacenia ZUS – korzystny kalkulator

1. Czym jest IKE/IKZE?

IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) i IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) to specjalne produkty inwestycyjne, które pozwalają nam odkładać pieniądze na emeryturę w sposób korzystny pod względem podatkowym. IKE umożliwia oszczędzanie na cele emerytalne, podczas gdy IKZE pozwala na inwestowanie w różne instrumenty finansowe, takie jak fundusze inwestycyjne czy obligacje.

2. Jak uniknąć konieczności płacenia ZUS?

W Polsce osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, muszą opłacać składki na ZUS. Jednak odpowiednio wykorzystując IKE/IKZE, można uniknąć konieczności płacenia dodatkowych składek na ZUS. W praktyce oznacza to, że zarabiając na inwestycjach w IKE/IKZE, nie musimy odprowadzać określonej kwoty z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

3. Korzystny kalkulator IKE/IKZE

Aby obliczyć, jakie kwoty musilibyśmy płacić na ZUS w zależności od oszczędności w IKE/IKZE, warto skorzystać z dostępnych kalkulatorów online. Takie narzędzia pozwalają na zaplanowanie naszych inwestycji w sposób, który maksymalnie korzysta z ustawowych limitów podatkowych.

4. Jak skorzystać z kalkulatora IKE/IKZE?

Kalkulator IKE/IKZE działa intuicyjnie i pozwala na wprowadzenie różnych wartości, takich jak roczne wpłaty na IKE/IKZE, roczne dochody czy wiek inwestora. Na podstawie tych danych kalkulator przeprowadza obliczenia i pokazuje, jakie składki na ZUS musielibyśmy zapłacić, gdybyśmy nie korzystali z IKE/IKZE.

Ważną rzeczą jest pamiętanie o ograniczeniach podatkowych obowiązujących przy korzystaniu z IKE/IKZE. Na przykład, w przypadku IKE, maksymalna roczna kwota wpłat na to konto wynosi 5568 złotych, a całkowita suma wpłat nie może przekroczyć 26575 złotych. IKZE ma nieco inny limit – maksymalna roczna kwota wpłat wynosi 5149 złotych, a suma wpłat przez cały okres nie może być większa niż 64000 złotych.

Dlatego przed przystąpieniem do inwestowania w IKE/IKZE warto zobaczyć, jakie są nasze obowiązujące limity i jakie korzyści możemy z nich wyciągnąć. Korzystanie z kalkulatora IKE/IKZE jest w tej sytuacji bardzo pomocne, ponieważ pozwala nam na dokładne zrozumienie, jakie mamy możliwości oszczędzania na emeryturę, unikając jednocześnie konieczności płacenia dużych składek na ZUS.

Wniosek jest więc prosty – korzystając z IKE/IKZE i korzystając jednocześnie z kalkulatora, możemy się zabezpieczyć na starość, oszczędzając jednocześnie na podatkach. To z pewnością korzystne rozwiązanie, które warto wziąć pod uwagę, planując swoją przyszłość finansową.