ETF – czym jest i jak działa? Wprowadzenie do tematu

ETF – czym jest i jak działa? Wprowadzenie do tematu

Czym jest ETF?

ETF, czyli Exchange Traded Fund, to rodzaj funduszu inwestycyjnego, który jest notowany na giełdzie. Jest to popularna forma inwestycji, która pozwala inwestorom na posiadanie szerokiego portfela akcji, obligacji lub surowców za pomocą jednego instrumentu.

Jak działa ETF?

Działanie ETF opiera się na replikacji indeksu, czyli zbioru wybranych akcji, obligacji lub innych instrumentów finansowych. Tworząc ETF, zarządzający funduszem podejmuje decyzję o tym, jakie aktywa będą stanowiły portfel indeksu, który ma być replikowany przez fundusz. Następnie, fundusz wydaje jednostki uczestnictwa, które mogą być kupowane i sprzedawane na giełdzie.

Zalety ETF

ETF ma wiele zalet, które przyciągają inwestorów. Jedną z najważniejszych zalet jest wysoka elastyczność inwestycji. Dzięki notowaniu na giełdzie, inwestorzy mogą kupować i sprzedawać jednostki ETF w dowolnym momencie podczas sesji giełdowej.

Kolejną zaletą jest niska cena inwestycji. W przeciwieństwie do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, które pobierają opłaty zarówno za zakup, jak i sprzedaż jednostek, ETF ma niższe koszty transakcyjne.

ETF daje również możliwość inwestycji w szeroki zakres branż, indeksów i klas aktywów. Dzięki temu, inwestorzy mają większą różnorodność inwestycji i mogą dostosować swój portfel do swoich preferencji i celów.

Ryzyka związane z ETF

Należy jednak pamiętać, że inwestycje w ETF wiążą się również z pewnymi ryzykami. Jednym z głównych ryzyk jest ryzyko rynkowe. Jeśli wartość aktywów zawartych w portfelu indeksu spada, to również wartość jednostek ETF będzie spadać.

Kolejnym ryzykiem jest ryzyko płynności. Chociaż ETF jest notowany na giełdzie, mogą wystąpić okresy, gdy nie ma wystarczającej ilości kupujących i sprzedających, co może utrudnić realizację transakcji.

Warto również pamiętać o kontrahentach i kontrahentach swapowych. W przypadku niepowodzenia tych podmiotów, istnieje ryzyko utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Podsumowując, ETF jest popularną formą inwestycji, która pozwala inwestorom na posiadanie szerokiego portfela akcji, obligacji lub surowców za pomocą jednego instrumentu. Ma wiele zalet, takich jak elastyczność inwestycji, niska cena i różnorodność inwestycji. Jednak inwestycje w ETF wiążą się również z pewnymi ryzykami, takimi jak ryzyko rynkowe, płynności i kontrahentów.